Tin tức sự kiện

images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019             Trực tuần:  Lớp  5D   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 – 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 28/1/2019 đến ngày 2/2/2019                                                                                                                         Trực tuần:  Lớp 1D   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 21/1/2019 đến ngày 26/1/2019     Trực tuần:  Lớp 1C   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng