LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 38 Thời gian:      Từ ngày  25/5  đến ngày 30/5/2020.                                    Thực hiện chương trình tuần: 26                                                                                                                                      …
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 37 Thời gian:      Từ ngày  18/5  đến ngày 23/5/2020.                                                                                                                   Thứ/ Ngày
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 36 Thời gian:      Từ ngày  11/5  đến ngày 16/5/2020.                                    Thực hiện chương trình tuần: 24                                    …
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 35 Thời gian:      Từ ngày  4/5  đến ngày 9/5/2020.                                                                                Trực tuần:   2G  Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 34 Thời gian:      Từ ngày  27/04  đến ngày 1/5/2020.                                                                                  Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 33 Thời gian:      Từ ngày  20/04  đến ngày 25/4/2020.                                                                                  Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 32 Thời gian:      Từ ngày  13/04  đến ngày 18/4/2020.                                                                                 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 31 Thời gian:      Từ ngày  6/04  đến ngày 11/4/2020.                                                                                 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 30 Thời gian:      Từ ngày 30/3  đến ngày 04/4/2020.                                                                                 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban…