Tin tức nhà trường

Ảnh 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO THỰC HIỆN VIỆC TÍCH HỢP NỘI DUNG LIÊN HOAN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC VÀO CÁC BUỔI CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP  MANG LẠI HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TÍCH CỰC.

    Trong những năm gần đây, thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định, Phòng GD-ĐT huyện Nam Trực, trường tiểu học Nam Đào đã rất tích cực đổi mới các hoạt động giáo dục, tăng cường các…