LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023 Thời gian:      Từ ngày 19/9  đến ngày 24 /9/2022.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 5E.    Điểm 2:  Lớp 5E1       Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 2 NĂM HỌC 2022-2023 Thời gian:      Từ ngày 12/9  đến ngày 17 /9/2022.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 5D.    Điểm 2:  Lớp 5D1       Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023 Thời gian:      Từ ngày 05/9  đến ngày 10 /9/2022.     Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 5C.    Điểm 2:  Lớp 5C1     Buổi sáng Trực ban sáng Buổi…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 32 NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian:      Từ ngày 18/04/2022  ngày 23/04/2022.    Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 3A1    Điểm 2:  Lớp 5E    Thời gian Buổi…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 31 NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian:      Từ ngày 11/04/2022  ngày 16/04/2022.    Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4E1    Điểm 2:  Lớp 5D    Thời gian
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 30 NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian:      Từ ngày 4/04/2022  ngày 09/04/2022.    Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4D1    Điểm 2:  Lớp 2C    Thời gian Buổi…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 29 NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian:      Từ ngày 28/03/2022  ngày 02/04/2022.    Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4C1    Điểm 2:  Lớp 2B   Thời gian
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 28 NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian:      Từ ngày 21/03/2022  ngày 26/03/2022.    Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4B1    Điểm 2:  Lớp 2A TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH – HOÀN THÀNH CHƯƠNG…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 27 NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian:      Từ ngày 14/03/2022  ngày 19/03/2022.    Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 4A1    Điểm 2:  Lớp 1E TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH – HOÀN THÀNH CHƯƠNG…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 26 NĂM HỌC 2021-2022 Thời gian:      Từ ngày 07/03/2022  ngày 12/03/2022.    Trực tuần:  Điểm 1: Lớp 5D1    Điểm 2:  Lớp 1D TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH – HOÀN THÀNH CHƯƠNG…