Tin tức nhà trường

46458599_887665698108341_248089826551660544_o

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 07 Thời gian:      Từ ngày 14/10  đến ngày 19/10/2019.                                                                         Trực tuần:   4A   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều
st17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 06 Thời gian:      Từ ngày 7/10  đến ngày 12/10/2019.                                                                         Trực tuần:   5G   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều
Ảnh 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 05 Thời gian:      Từ ngày 30 / 9 đến ngày 5/10/2019.                                                                         Trực tuần:   5E   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi…
HOANG TRUONG TRUONG HOC.01_53_47_32.Still056

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 04 Thời gian:      Từ ngày 23 / 9 đến ngày 28/9/2019.                                                                         Trực tuần:   5D  Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi…
HOANG TRUONG TRUONG HOC.01_53_34_27.Still054

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 03 Thời gian:      Từ ngày 16 / 9 đến ngày 21/9/2019.                                                                         Trực tuần:   5C  Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi…
HOANG TRUONG TRUONG HOC.00_28_13_41.Still008

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 02 Thời gian:      Từ ngày 9 /9 đến ngày 14/9/2019.                                                                         Trực tuần:   5B    Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều
HOANG TRUONG TRUONG HOC.00_28_26_05.Still080

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 01 Thời gian:      Từ ngày 2 /9 đến ngày 7/9/2019.                                                                         Trực tuần:   5A    Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019                                                      Trực tuần:  Lớp  4G Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng