LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 Thời gian:      Từ ngày 23/11 đến ngày 28/11/2020.                                   Thực hiện chương trình: Tuần 12                                   …
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 Thời gian:      Từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2020.                                   Thực hiện chương trình: Tuần 11 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Thời gian:      Từ ngày 9/11 đến ngày 14/11/2020.                                   Thực hiện chương trình: Tuần 10                                                                               Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 Thời gian:      Từ ngày 2/11 đến ngày 7/11/2020.                                   Thực hiện chương trình: Tuần 9                                              Trực tuần: Lớp 4D Thứ/ Ngày Buổi sáng
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 Thời gian:      Từ ngày 26/10 đến ngày 31/10/2020.                                   Thực hiện chương trình: Tuần 8                                              Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2020 – 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2020 – 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 Thời gian:      Từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2020.                                   Thực hiện chương trình: Tuần 7         Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 Thời gian:      Từ ngày 12/10 đến ngày 17/10/2020. Thực hiện chương trình: Tuần 6                                                           Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban…