Tin tức

images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019                           Trực tuần:  Lớp  4B Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019                                                    Trực tuần:  Lớp  4B Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 8/4/2019 đến ngày 13/4/2019                                                                                                                Trực tuần:  Lớp  4A Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 6/4/2019                            Trực tuần:  Lớp  5G Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019                                                                                                                            Trực tuần:  Lớp  5E Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019             Trực tuần:  Lớp  5D   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019                                                      Trực tuần:  Lớp  5C   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 4/3/2019 đến ngày 9/3/2019                                                                              Trực tuần:  Lớp  5B   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi…