Thành viên đăng

ngày-nhàgiáo-VN-20_11

Nhớ về cô giáo cũ

Mỗi chúng ta đều trải qua tuổi học trò với biết bao kỉ niệm vui buồn. Tôi rất thích một câu nói : “ Có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua nhưng nó sẽ theo ta đến hết cuộc đời” ….