TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM   ĐÀO  THỰC HÀNH TIẾT DẠY MÔN HỌC MỚI: HOẠT ĐỘNG  TRẢI  NGHIỆM  TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM   ĐÀO  THỰC HÀNH TIẾT DẠY MÔN HỌC MỚI: HOẠT ĐỘNG  TRẢI  NGHIỆM  TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TẠI HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện công  văn 965/SGD&ĐT-GDTH ngày 9 tháng 8 năm 2017 của Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thực hiện sự chỉ đạo  của Phòng Giáo dục – Đào…