Lịch công tác

images2

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 6 Thời gian:      Từ ngày 20 /8 đến ngày 25/8/2018. Trực tuần:  Lớp 5C Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
images2

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 5 Thời gian:      Từ ngày 13 /8 đến ngày 18/8/2018. Trực tuần:  Lớp 5B Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều Thứ Hai 13/8 -…
images2

Lịch công tác hè tuần 4

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 4 Thời gian:      Từ ngày 6 /8 đến ngày 11/8/2018. Dạy KNS Tuần 4.    Trực tuần:  Lớp 5A   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều
images2

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 3 Thời gian:      Từ ngày 30 /7 đến ngày 4/8/2018. Dạy KNS Tuần 3 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều
images2

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 2 Thời gian:      Từ ngày 23 /7 đến ngày 28/7/2018. Dạy KNS Tuần 2 Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều