Lịch công tác

images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 4G Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 4E Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 8/10 đến ngày 13/10/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 4D Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 24 /9 đến ngày 29/9/2018. Trực tuần:  Lớp 4B   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 17 /9 đến ngày 22/9/2018. Trực tuần:  Lớp 4A   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban…
images2

LICH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 2 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2018. Trực tuần:  Lớp 5G   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 3/9 đến ngày 8/9/2018. Trực tuần:  Lớp 5E   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều Thứ Hai 3/9           Nghỉ bù ngày 2/9
images2

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 7 Thời gian:      Từ ngày 27 /8 đến ngày 31/8/2018. Trực tuần:  Lớp 5D Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều
images2

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC  HÈ TUẦN 6 Thời gian:      Từ ngày 20 /8 đến ngày 25/8/2018. Trực tuần:  Lớp 5C Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều Trực ban chiều