Lịch công tác

images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018.                                                                               Trực tuần:  Lớp 2C Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2018.                                                                               Trực tuần:  Lớp 2B Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 3/12 đến ngày 8/12/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 2A Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 26/11 đến ngày 1/12/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 3E Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban…
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 3D   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng Buổi chiều
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 3B   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 5/11 đến ngày 10/11/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 3A   Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 29/10 đến ngày 3/11/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 3A Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 4G Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng
images2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7  NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian:      Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018.                                                          Trực tuần:  Lớp 4E Thứ/ Ngày Buổi sáng Trực ban sáng