Những dòng lưu bút thắm đượm tình thầy trò

Những dòng lưu bút thắm đượm tình thầy trò

Những năm tháng tuổi thơ được cắp sách tới trường luôn là kí ức đẹp trong lòng mỗi chúng ta. Tháng 11 với chút se lạnh của gió heo may như bàn tay chạm nhẹ vào kí ức mỗi người, làm…